Vad är MediYoga®?

MediYoga® är en modern, svenskutvecklad yogaform. Den kommer ur och har sina rötter i kundaliniyogan men representerar idag en egen självständig gren på yogaträdet.

Ett grundläggande syfte i
MediYoga är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig
forskning runt yoga och dess mätbara effekter samt att sprida denna information i samhället.

MediYoga® så som den har formats och utvecklats på MediYoga Institutet (MYI) i Stockholm är en terapeutisk yogaform där MediYogan vävt in grundläggande aspekter från Ayurveda, den mångtusenåriga indiska läkekonsten och komponenter från TKM – den traditionella kinesiska medicinen.
 
MediYoga® är utvecklad under kliniskt/terapeutiskt arbete med människor och via kursverksamhet med tiotusentals deltagare på flera hundra svenska arbetsplatser sedan början av 1996. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett  dussin svenska studier på bl.a. Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och i Stockholms Universitets regi.
 
MediYoga® som innefattar ett hundratal olika pass och meditationer, indelade i åtta olika grupper, är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, personer med olika former av  ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. – och samtidigt skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av MediYoga®.
 

Aktuella MediYoga® aktiviteter

Yogisk terapi - Enskild konsultation

Med MediYogan som grund kartlägger jag dina obalanser ur ett österländskt perspektiv kopplat till det västerländska synsättet och hur yogan ser på detta. Vissa aspekter utifrån Ayurvedan samt meridiansystemet från traditionell kinesisk medicin ingår. Du får efter dina specifika behov ett individuellt anpassat skräddarsytt yogaprogram med övningar och  meditationer att göra för att skapa balans på alla nivåer. Även kostråd och livsstilsråd.
Sessionen tar ca 1,5-2 timmar och du får med dig övningar på CD eller papper.
Pris: 850 kr
Uppföljning 1 timme: 650 kr
Vi går igenom hur det gått, vart du står idag och hur du behöver gå vidare för att jobba med dig själv från där du är idag.

MediYoga kurs på Mindful Urban Forest i Falun

6 tillfällen, varannan torsdag, JÄMNA veckor kl 18.00-19.15
Start 7/10 2021. Datum: 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12.
Adress: Mindful Urban Forest, Slaggatan 17, Falun. 

Pris 140 kr/gång 
Betalning sker via swish, kontant eller mot faktura.
Ingen föranmälan behövs. 
Du deltar när och hur ofta du vill!

Varmt välkommen!
 

Rehab-yoga i grupp med MediYoga®

För enskilda/privatpersoner
8 ggr á 90 min

Se under aktuella yogaklasser när denna klass är aktuell!


MediYoga® har visat sig fungera som en mycket djupverkande form av rehabiliterande terapi och ha goda effekter på en rad obalanser som ofta har sin grund i stressproblematik, så som högt blodtryck, värk och smärta,
utmattning/utbrändhet. MediYoga® sänker kroppens grundspänning och gör att vi kan slappna av och kroppens självläkning aktiveras.
Den här gruppen är för dig som vill jobba mer terapeutiskt med dig själv med MediYogan som verktyg. Det kan handla om besvär med smärtor, utbrändhet/utmattning, sömnproblem, stress, emotionella besvär,  hjärtproblematik, högt blodtryck etc eller om du vill få en fördjupad effekt av vad MediYoga® kan ge.
Pris: 1800 kr
Inkluderar: Enskilt samtal/genomgång innan kursstart, tre startpaket/MediYogapass på CD som vi gör under kursen. Egen yogaträning mellan träffarna en gång/dag.
Vi träffas en gång i veckan och varje gång vi träffas får du en fördjupad genomgång av yogan samt vi samtalar om hur det går och delar våra erfarenheter i gruppen.
Inga förkunskaper krävs, passar alla.
Max 12 platser

Anmälan sker via mail: mediyoga.ulrika@gmail.com eller via telefon: 073-720 74 91

För företag

Föredrag MediYoga®
Jag kommer till er arbetsplats för ett föredrag på en till två timmar.
Ni får prova ett MediYoga pass sittande på stol och jag berättar om MediYoga, om stress och om de resultat på hälsoeffekter man sett i forskningen på MediYoga i Sverige.
Pris: Begär offert.

Workshop med MediYoga®
Halv/heldags workshop med MediYoga, där vi går igenom ett till två st pass, varvat med teori kring yoga och hälsoeffekter, andningens betydelse kopplat till stress, vad stress är, hur det påverkar oss och konkreta råd hur man kan hantera och förebygga stress med
hjälp av enkla MediYoga tekniker.
Jag kommer till Er eller ni kommer till Yogahuset i Falun efter överenskommelse.
Ni får en helhetsupplevelse av yogan på mjuka ullmattor, eller på stol för den som behöver, med filtar, tända ljus. Detta ger en avkopplande dag, en rekreation för kropp och själ samtidigt som ni får konkreta verktyg med er hem/ tillbaka till arbetsplatsen att använda för att hantera/motverka stress och må bättre!
Pris: Begär offert

Rehab/Friskvårds-Yoga för företag
Har ni många långtidssjukskrivna på din arbetsplats?
Har ni många sjukskrivningar p.g.a. utbrändhet eller andra stressrelaterade sjukdomar?
Eller vill ni förhindra att sjukskrivning blir ett faktum och ha yogan som friskvård för er personal?

Med Rehab-Yoga får Du hjälp med att rehabilitera sjukskrivna tillbaks till hälsa igen. Sedan hösten 2004 rullar denna typ av verksamhet på svenska
arbetsplatser bl.a. på Astra-Zeneca.

Vad är Rehab-Yoga?
För att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delar – kropp, sinne och själ inkluderas. Rehab-Yoga handlar om att återskapa balans i alla dessa delar. Yoga som är en holistisk disciplin beaktar och behandlar hela människan.
MediYoga® har en bevisad effekt mot stress och ohälsa vilket bl.a. har
framkommit vid ett samarbete mellan MediYoga Institutet och
Stresshanteringskliniken på Karolinska Institutet.

Hur fungerar det?
Inom Rehab-Yoga arbetar vi med MediYoga, med mjuka rörelser, koncentration, andning  m.m. Avspänning och meditation är alltid integrerade delar av programmen.
Varje deltagare får en CD-skiva som stöd för de hemuppgifter som ska göras
till veckan därpå. Vi gör yoga och meditationer som stärker kropp och sinne samt öppnar upp så att energi kan börja flöda fritt igen. Vi går igenom vad stress är och hur det påverkar oss och vad deltagaren kan gör för att minska på stress och hantera den i vardagen och i framtiden.
Eftersom yogan alltid utgår från deltagarens behov och besvär så kan alla vara med och arbeta med Rehab-Yoga programmet. Oavsett hur stel, orörlig, trött eller sjuk någon känner sig finns det alltid någon aspekt av programmen att delta i.
Allt för att stärka kropp och sinne samt den fysiska och mentala uthålligheten.
Hitta kraften och hälsan igen!

Hur gör vi?
Kursen är 10 veckor med en avstämning efter ytterligare 7-10 veckor. Totalt 11
tillfällen.
Jag kommer till Er eller Ni kommer till Mindful Urban Forest, centralt i Falun, efter överenskommelse.
Pris: Begär offert. Jag rekommenderar minst fem personer i gruppen annars
enskilt.

 

Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998. MediYoga deltog då i den första svenska yogastudien, en ryggstudie som Karolinska Institutet genomförde det året.
Därefter har ett antal studier på  MediYoga genomförts i Sverige. Stockholms Universitet jämförde yoga med kognitiv terapi på en affärsbank i Stockholm, Postgirot lät sina anställda gå på yogakurs under arbetstid och utvärderade sedan träningen, K.I. inkluderade yogaträning i sitt DU-projekt. Astra-Zeneca utvärderar löpande MediYoga för sjukskriven personal sedan 2004.
Danderyds sjukhus forskar sedan 2007 fortlöpande på MediYoga för olika hjärtproblem (hjärtinfarkt,  förmaksflimmer, stroke mm). Den forskningen har lett till att sjukhuset sedan januari 2010 använder MediYoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter. KI fortsätter att forska på yoga för ryggen. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forskar på Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt. Uppsala akademiska sjukhus startade 2014 forskning kring MediYoga och cancer.
Här är en länk för att läsa mer om den forskning som är gjord, för att komma direkt till forskningssammanfattningar: http://sv.mediyoga.com/forskning/svensk-forskning/